Υποβολή ερωτήσεων

Μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε γυναικολογικό η μαιευτικό ερώτημα σας απασχολεί στην κα Μπρεζεάνου με e-mail στο brezeanucr@yahoo.com η για αμεσότερη απάντηση να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2130284384 η 6978525266.

Leave a Reply